आरे जंगल – भयाण विकासासाठी एक एक झाड तोडत, समुद्राच्या पाण्यात भर टाकत हि मुंबई वाढत गेली, कॉंक्रीटचे जंगल वाढत जात असतानाच मुंबईतील शेवटचे जंगल व शेवटची हिरवळ – म्हणजे आरे जंगल… ते देखील आता मेट्रोच्या नावाने अविचारी राजकारण्यांनी तोडायला घेतले, न्यायालयाने देखील पर्यावरण-रक्षकांची बाजू पुरेशी लक्षात न घेतल्याने त्यांनाContinue Reading

ठाणे मतदाता जागरण अभियान आयोजित घर हक्क परिषद, ठाणे : ठाण्यातील क्लस्टर जन-आंदोलनाला नवी दिशा बिल्डर आणि राजकारणी यांना दूर सारा आणि क्लस्टर योजनेत स्वयंविकासाचा आग्रह धरा… ३२३ नाही तर ६०० ते ८०० स्क्वे.फुटाचे स्वत:च्या मालकीचे घर मिळवा, त्यासाठी विनामोबदला मार्गदर्शन करायला मी तयार आहे, असे सांगून ज्येष्ठ अनुभवी नगररचनाContinue Reading

शुक्रवार दि.२८ जून रोजी दुपारी ३ ते ६ या काळात महापालिकेवर निदर्शनाचा कार्यक्रम ठाणे महापालिका आयुक्तांना दिलेले निवेदन व त्यांच्याशी झालेली चर्चा  मा.अतिरिक्त आयुक्त / मा.शहर विकास अधिकारी ठाणे महानगरपालिका, ठाणे स.न. मागण्या:- १) ठाणे महानगरातील धोकादायक इमारतीत रहाणाऱ्या नागरिकांना हमी पत्र द्यावे. २) क्लस्टर मध्ये सर्वाना मालकी हक्काचे घरContinue Reading

ठाण्यातील नागरिक रस्त्यावर, महापालिकेच्या वतीने 3527 झाडांची होणारी कत्तल थांबविण्यासाठी निर्धार १) मेट्रो 4 हा प्रकल्प अंडरग्राउंड करा, म्हणजे यातील हजारो वृक्ष वाचतील. २) ठाण्याचे हरित छप्पर (ग्रीन कव्हर) उध्वस्त करू नका. ३) वृक्ष समितीच्या २२ मे २०१९ च्या बैठकीतील सर्व निर्णय रद्द करा. ४) नागरिकांनी पालिकेच्या व वृक्ष समितीच्याContinue Reading