*ठाण्यातील वृक्ष प्राधिकरणावर गुन्हेगार* – वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा ठरवा – ठाणे मतदाता जागरण अभियान 17 ऑक्टोबर 2017 या दिवशी नव्याने नेमणूक झालेल्या ठाणे पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या पहिल्याच बैठकीत 5213 झाडांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून ठाण्यातील वृक्ष अधिकारी व वृक्ष प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून पालिकेचे आयुक्त यांनी आपण झाडांचे मारेकरीContinue Reading