नगर-राज बिलसाठी मतदाता जागरण अभियान सक्रिय, नगर-राज बिल कायद्याचे notification आणि नियम यासाठी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र.. आम्ही ठाणे शहरात सुरू करणार क्षेत्र-सभा प्रति, मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि नागरी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्यशासन विषय: क्षेत्र सभांची निश्चिती माननीय महोदय, ७४व्या घटनात्मक दुरूस्ती कायद्यातील विविध तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीतContinue Reading