*ठाण्यात प्रथमच, “पहा पालिका” नागरिकांची अभिरुप महासभा* आयोजक- ठाणे मतदाता जागरण अभियान * येताय ना , यायलाच पाहीजे* *कधी?* *कुठे?* * २४ नोव्हेंबर, संध्या. ५.३० वा. हनुमान मंदिर कोलशेत गाव* * २७ नोव्हेंबर, संध्या. ६ वा., मराठी ग्रंथ संग्रहालय जि.प. समोर, तलावपाळी* * २८ नोव्हेंबर, संध्या ६.३० वा, शंकर मंदिर,Continue Reading